Jupel tilldelas 900 000 kronor i Vinnovas ”Innovativa Startups Steg 2”

Jupel får Vinnova stöd

Utveckling av en helhetstjänst för analys av användardata från offentliga verksamheter

Ett projekt finansierat genom Vinnovas Innovativa Startups Steg 2

Inom projektet utvecklar Jupel en helhetstjänst för analys av användardata från offentliga verksamheter exempelvis inom vård, skola, kollektivtrafik och bibliotek. Analys av invånarnas nyttjande av offentliga verksamheter möjliggör styrning och utveckling av verksamheterna så att de kan följas upp, förbättras och effektiviseras, vilket ger betydande samhällsekonomiska vinster. Optimerade strukturer för samtliga delmoment i processen, med tyngdpunkt på programmering och dataanalys, effektiviserar processen så att kvalitativa beslutsunderlag tillgängliggörs snabbare och mer kostnadseffektivt.

Projektet pågår maj 2023 – maj 2024 och genomförs i 5 arbetspaket;

  1. Metodutveckling och programmering – utveckla och utöka befintlig kod och koppla ihop till en kedja av automatiserade analyser.
  2. Skalbar produkt – utveckla en färdig produkt för pilotområdet bibliotek.
  3. Användartester – validera analysresultaten sammansättning, träffsäkerhet samt dess nytta i kundernas datadrivna beslutsprocesser.
  4. Mot en bredare marknad – anpassa produkten till olika typer av användardata från offentlig sektor.
  5. Kommersialisering och utveckling av affärsmodell.

Fler nyheter