Jupel genererar Sveriges första nationella statistik över evenemangsnäringen

Evenemang i siffror 2023

Jupel utvecklar metoder för och tar fram Sveriges första nationella statistik över evenemangsnäringen. Uppdragsgivare är Svensk Live, Svensk Scenkonst, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, BFUF och Visita med stöd från Tillväxtverket. Den 26 juni släpps den första delrapporten i projektet ”Evenemang i siffror” och projektet och resultaten presenteras även under Almedalen.

Aktörsgruppen har gett Jupel i uppdrag att ta fram den nationella statistiken över branschen och även utveckla metoder för att effektivt kunna ta fram årligt återkommande statistik. Tidigare saknades tillförlitliga siffror som var jämförbara mellan branscherna i sektorn. Det fanns ett stort behov av tillförlitlig, trovärdig, jämförbar statistik som går att följa upp långsiktigt. Trovärdiga och realistiska underlag är avgörande för att förstå evenemangens betydelse och hur de ska behandlas i form av stöd, framtida satsningar och kompetensförsörjning.

Här finns länk till rapporten för nedladdning.

Projektet presenteras vid Almedalen som en del av Kultur i Almedalen.

Fler nyheter