Så funkar det

Vår process

Vår expertis täcker hela datanalysprocessen, från A till Ö. Vi tar hand om alla steg i processen.

01

Rådgivning och plan

Utifrån era önskemål och målsättningar tar vi fram en analysplan. Vi utreder tillgängliga data och behov av kompletteringar av ytterligare datakällor. I detta skede tar vi fram nödvändiga sekretessavtal, säkerställer att data lagras på ett säkert sätt och att GDPR lagstiftningen följs.

02

Datainsamling, sammankoppling och bearbetning av data

Vi samlar in data från alla identifierade källor, kopplar ihop, validerar och kvalitetssäkrar data. I nästa steg bearbetar och strukturerar vi data i ett format redo för analys.

03

Metodutveckling, uppsättning av modeller och algoritmer

Nu påbörjar vi utvecklingen av metoder och modeller anpassade efter era analysbehov. Vi sätter också upp nödvändiga beräkningsalgoritmer.

04

Programmering och dataanalys

Vi skriver programkod som utför nödvändiga beräkningar för de analysmetoder och algoritmer vi specificerat i föregående steg. Modeller och metoder utvärderas och finjusteras i testkörningar innan de slutliga dataanalyskörningarna implementeras.

05

Resultatframställning, identifiering av insikter och beslutsunderlag

Resultaten sammanställs och presenteras både grafiskt och med beskrivande texter eller i ett interaktivt format, anpassat efter era behov. Ni får ett lättillgängligt, pålitligt och användbart beslutsunderlag. 

Boka en rådgivning

Första steget till vårt samarbete börjar med en kort konsultation. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Adress

Gröndalsvägen 216, 117 69 Stockholm

Email

Det går även bra att emaila oss.

info@jupel.se

Följ oss på Linkedin