Vi som grundat Jupel är Ellinor Fackle Fornius och Jessica Franzén, båda doktorer i statistik med specialistkompetens inom varsitt statistiskt huvudområde. Vi har 30 års samlad yrkeserfarenhet av forskning, undervisning och rådgivning inom många olika statistiska tillämpningsområden och även flertalet forskningspublikationer bakom oss. Till det kommer goda pedagogiska meriter och omfattande erfarenhet av att kommunicera statistik på alla nivåer. Med både bredd och djup i vår kompetens arbetar vi fram optimerade analyslösningar utan att hindras av teoretiska svårigheter.

Jessica Franzén & Ellinor Fackle Fornius

Jessica är doktor i statistik och forskar om nya metoder för gruppering/segmentering av data (Bayesiansk klusteranalys). Nya metoder krävs för att hantera utmaningar som uppstår när man ska identifiera komplexa strukturer i stora datamängder. Hon har även forskat om statistiska metoder inom genetik.

Ellinor är doktor i statistik och magister i ekonomi. Ellinor är verksam inom forskningsområdet experimentplanering: statistiska metoder för att optimalt planera experiment och tester med syfte att få maximal information och säkerhet i slutsatserna.