Jupel på Folk och Kultur i Eskilstuna

Folk och Kultur

Jupel deltog i Folk och Kultur med en monter där vi framförde vikten av, och möjligheterna med att analysera data från kulturen. Vi ser stor outnyttjad potential i att utvinna insikter och värde ur data från den kulturella och kreativa sektorn, och på så vis utveckla och främja sektorn.

Jupel medverkade även vid presentationen av projektet Evenemang i siffror som drivs av Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp och Visita med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) som projektägare med stöd från Tillväxtverket. Projektet syftar till att ta fram relevant och pålitlig statistik över evenemangsektorn som ska stärka kunskapen om sektorn och hur den kan utvecklas. Trovärdiga och realistiska underlag är avgörande för att förstå evenemangens betydelse och hur de ska behandlas i form av stöd, framtida satsningar och kompetensförsörjning.

Jupel har på uppdrag av aktörsgruppen tagit fram den nya nationella statistiken över evenemangsbranschen och även utvecklat en metod för att effektivt kunna ta fram årligt återkommande statistik.

Se presentationen vid Folk och Kultur här

Hör Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst, berätta om projektet för SR Kulturnytt

Fler nyheter