EU:s regelverk för behandling av personuppgifter GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och analyseras. Vid analys av kund– och beteendedata sätter GDPR ramen för hur Jupel arbetar.

GDPR (General Data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen reglerar rutiner och processer för säker hantering av persondata. Nya dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och företag som sparar eller på något sätt hanterar personuppgifter. Vid analys av kund- och beteendedata sätter GDPR ramen för vårt arbete och vid eventuella oklarheter kring regelverk konsulterar vi juridisk expertis.