De flesta företag har bara skrapat på ytan när det gäller potentialen i sina data. Vare sig Ni har kommit en bit på väg eller ännu inte påbörjat arbetet med att tillvarata värdet i Era data är bästa vägen framåt genomtänkta strategier och samordning inom företaget. 

JUPEL gör företagsspecifika utredningar och arbetar fram konkreta strategier och handlingsplaner med effektivisering och värdeskapande i fokus. Vi hjälper Ert företag att reda ut vilka möjligheter det finns i att implementera alternativt vidareutveckla företagets datadrivna analysprocesser. Vi reder ut vilka värden Ni har i form av interna data, vilka externa data Ni skulle vinna på att komplettera med. Vi identifierar konkreta analysmöjligheter och lösningar för Era specifika utmaningar. Möjligheterna är många, men vilka specifika omständigheter och utmaningar står Ert företag inför?

JUPEL utvärderar även befintliga interna analyslösningar eller lösningar från externa leverantörer.