De flesta företag och offentliga aktörer har och genererar kontinuerligt stora datamängder om sina kunder/användare och interna processer. Men data används oftast osystematiskt eller inte alls. Hos många företag ligger fokus än så länge bara på att hantera och strukturera data och eventuellt få ut enkla sammanfattande mått från data. Utvecklingen nu går mot att utvinna helt nya insikter och ny information från dessa stora, och många gånger komplexa datamängder. Idag är de flesta aktörer medvetna om att det finns stora värden i sina interna data men saknar ofta kompetens för att ta tillvara värdet.

JUPEL utreder vilka värden som finns i Era data. Med anpassade analysmetoder utvinner vi information för värdeskapande åtgärder och konkurrensfördelar. Era interna data är utgångspunkt för alla våra analyser. Möjligheterna och värdet av analyserna ökar dock ju mer relevant data vi kan addera. Ytterligare insikter kan vi få genom externa datakällor som exempelvis persondatabaser, konkurrentprisdata, marknadsdata och sociala medier.